medgenetix

Switch to desktop Register Login

Genotypowanie interleukiny 28B w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C

Interleukina 28B (IL28b) to białko będące cytokiną, które odgrywa kluczową rolę w odpowiedzi układu odpornościowego na zakażenia wirusowe.

Polimorfizm jednego nukleotydu w genie IL28B jest jednym z czynników warunkujących odpowiedź organizmu na leczenie w terapii skojarzonej pegylowanym interferonem oraz ryboflawiną chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C (infekcja wirusem HCV).

Genotypowanie IL28B ma na celu określenie indywidualnej reakcji układu odpornościowego na zastosowane leczenie osób zakażonych wirusem HCV. Zgodnie z aktualnymi rekomendacjami w zakresie diagnostyki i leczenia zakażenia HCV oznaczane są 2 warianty alleliczne genu IL28B:
–    rs12979860: 3 możliwe genotypy: C/C; C/T; T/T

Chorzy o genotypie C/C, stanowiący 30% populacji zakażonych wirusem HCV w Polsce, mają dwukrotnie wyższą szansę na uzyskanie odpowiedzi wirusologicznej (RVR), niż pacjenci o genotypie C/T lub T/T (odpowiednio 52% i 18% populacji).

–    rs8099917: 3 możliwe genotypy: T/T; T/G; G/G

Genotyp T/T daje pacjentowi dwukrotnie wyższą szansę na uzyskanie trwałej odpowiedzi wirusologicznej (SVR) na leczenie pegylowanym interferonem alfa i ryboflawiną niż genotypy T/G i G/G.

Badanie genotypu IL28B skierowane jest przede wszystkim do osób zakażonych wirusem HCV.

Badane mutacje: rs12979860, rs8099917
Materiał do badania: krew pobrana na EDTA, wymaz z policzka
Sposób przesłania: temperatura pokojowa
Metodyka badań: jakościowo PCR
Czas realizacji: do 14 dni roboczych

ZAMÓW TEST

© Medgenetix 2013. All rights reserved.

Top Desktop version