medgenetix

Switch to desktop Register Login

Genetyczne predyspozycje do raka prostaty (nowotwór gruczołu krokowego) – analiza 17 mutacji w 6 genach

Panel predyspozycji genetycznych w kierunku rak prostaty (gruczołu krokowego) - analiza 17 mutacji w 6 genach (BRCA1, CHEK2, NBS1, RNASEL, ELAC2, MSR1)

Rak prostaty (gruczołu krokowego) jest jednym z najczęściej rozpoznawalnych nowotworów. W Polsce jest trzecim pod względem zachorowalności i umieralności. Rodzinne występowanie raka prostaty wydaje się stanowić najistotniejszy czynnik ryzyka i zwiększa 5-11-kronie ryzyko zachowania na ten nowotwór. Dziedziczny rak prostaty rozpoznaje się, jeśli nowotwór występuje u przynajmniej trzech krewnych w pierwszej linii lub przynajmniej dwóch w wieku poniżej 55 lat. Częstość występowania dziedzicznego raka gruczołu krokowego w Europie, w tym w Polsce, ocenia się na 10%.

Do grupy osób ze zwiększoną predyspozycją do wystąpienia raka gruczołu krokowego zalicza się nosicieli konstytucyjnych zmian w genach BRCA1, CHEK2 i NBS1, natomiast geny RNASEL, ELAC2, MSR1 maja prawdopodobne znaczenie w etiologii choroby. Oferowany test diagnostyki predyspozycji genetycznych do nowotworu prostaty opiera się na innowacyjnej technologii mikromacierzy DNA typu SNP APEX.

Badanie umożliwia równoczesną analizę 17 różnych mutacji w 6 genach i jest to jedyna tak kompleksowa genetyczna oferta diagnostyczna dostępna w Polsce. Nosiciele mutacji konstytucyjnej genu BRCA1 mają podwyższone ryzyko wystąpienia raka prostaty ok. 3,6-krotnie, mutacja występuje u 0,2% populacji. Ryzyko wystąpienia nowotworu prostaty u nosicieli mutacji skracającej białko CHEK2wzrasta ok. 2,5-krotnie, a częstość występowania mutacji w populacji wynosi 1%. Mutacja I157T genu CHEK2 zwiększa ryzyko ok. 1,7-krotnie i występuje w populacji z częstością 5%. Nosiciele mutacji konstytucyjnej genu NBS1 657del5 posiadają ok. 4,5-krotnie zwiększone ryzyko zachorowania. Mutacja występuje u 0,5% populacji.

Informacje dodatkowe:
W Polsce corocznie dziewięć tysięcy mężczyzn dowiaduje się, że przyczyną ich problemów ze zdrowiem jest rak prostaty. Więcej jest tylko przypadków raka płuca i jelita grubego. Liczba zachorowań na raka prostaty powoli rośnie, a w najbliższych latach ów wzrost będzie jeszcze bardziej dynamiczny - choroba może dotknąć co 5. mężczyznę w skali jego życia.

KTO I DLACZEGO powinien wykonać test:
Test może wykonać każdy, kogo niepokoi możliwość zachorowania na raka prostaty, jednak grupę docelową w dużej mierze stanowią osoby aktualnie dotknięte nowotworem lub osoby, które przeszły leczenie w celu sprawdzenia czy ich choroba ma podłoże genetyczne i jaka jest możliwość przekazania tej predyspozycji genetycznej potomstwu. Do odbiorców testu należy również dodać członków rodzin osób cierpiących na nowotwór.

Rak prostaty opiera się na predyspozycji genetycznej - jeśli w czyjejś rodzinie chorował dziadek, ojciec czy brat, wówczas zwiększa się ryzyko zachorowania a około 10% przypadków nowotworu zależy wprost od dziedziczenia. Warto więc wykonać badanie genetyczne, które określi czy i w jakim stopniu istnieje podwyższone ryzyko zachorowania na raka prostaty. W początkowym stadium choroba nie daje żadnych specyficznych objawów.Optymalne jest więc zbadanie swoich predyspozycji do rozwoju raka prostaty jak najwcześniej w dorosłym życiu. Identyfikacja nosicieli mutacji w genach predysponujących do rozwoju choroby umożliwia wdrożenie u nich odpowiedniej profilaktyki na długo przed wystąpieniem choroby, tym samym zwiększając szansę na „wygranie” z nowotworem.

Mężczyzna genetycznie predysponowany do zachorowania na raka prostaty, ale także każdy dla którego ważne jest zdrowie intymne, powinien zadbać o profilaktykę w postaci diety bogatej w produkty roślinne (zwłaszcza w likopen: pomidory, grejpfrut czerwony, dzika róża), selen oraz witaminy E i D. Wskazane jest zwiększenie aktywności fizycznej oraz bezpieczne zachowania seksualne jako profilaktyka infekcji układu moczowo-płciowego, a przede wszystkim poddawanie się regularnym badaniom kontrolnym.

Dlaczego warto wykonać test:
– test wykrywa aż 17 mutacji w 6 genach silnie powiązanych z ryzykiem wystąpienia nowotworu gruczołu krokowego
– wysoka czułość i specyficzność metody
– pozwala na wczesne wykrycie raka prostaty i wdrożenie odpowiedniego leczenia

Materiał do badań:
krew pełna EDTA, wymaz
Temp. transportu materiału:
temp. otoczenia
Metodyka badań:
Mikromacierze/Sekwencjonowanie
Czas realizacji badania: do 21 dni roboczych

ZAMÓW TEST

© Medgenetix 2013. All rights reserved.

Top Desktop version