medgenetix

Switch to desktop Register Login

Panel nowotworowy "Dla Niej"

Medgenetix i Centrum Badań DNA jako jedyna grupa w Polsce oferuje pełną diagnostykę predyspozycji do rozwoju najczęściej występujących u kobiet nowotworów uwzględniającą najnowsze osiągnięcia nauki.

Proponowane przez firmę Centrum Badań DNA panele nowotworowe obejmują skrining całych sekwencji kodujących zawartych w 48 genach o których wiadomo, iż odgrywają istotną rolę w rozwoju najczęstszych nowotworów kobiet, tj. rak piersi, jelita grubego, płuc, jajnika.

Ponadto panele te zawierają w sobie 22 dodatkowych polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP - Single Nucleotide Polymorphisms) występujących w kolejnych 22 genach, o których wiadomo z GWAS (Genome Wide Association Study), że są zaangażowane w rozwój badanych nowotworów.

DLA KOGO I PO CO?

Panel jest przeznaczony dla wszystkich kobiet dbających o zdrowie i przyszłość swoją oraz najbliższych. Dla kobiet, które świadomie chcą podjąć walkę z ryzykiem rozwoju nowotworu. Wiedza uzyskana z badań pozwoli na wczesną profilaktykę, co znacznie zmniejszy ryzyko rozwoju nowotworu, a także ułatwi walkę z nim na wczesnym etapie jego progresji. Panel skierowany jest również dla pacjentek, u których wykryto nowotwór o nieznanej etiologii. Pozwoli to na szybką, wiarygodną, relatywnie tanią identyfikację czynnika sprawczego.

Nowotwory złośliwe piersi stanowią jeden z najważniejszych problemów zdrowotnych kobiet. Stanowią one ponad 20% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe występujące w Polsce. Niestety w ciągu ostatnich lat zachorowalność wzrosła około 4-5%, a rak piersi jest w Polsce najczęstszą przyczyną największej liczby zgonów wywołanych przez nowotwory złośliwe u kobiet.

Wiele wcześnie wykrytych nowotworów jest w większości uleczalnych!
Najczęstszą przyczyną śmierci z powodu tej choroby jest niska świadomość dotycząca prewencji oraz nieprawidłowy styl życia. Dlatego warto wiedzieć czy posiada się predyspozycje do rozwoju nowotworu!
Rak w dzisiejszym czasie nie musi być wyrokiem, nie należy się bać wiedzy odnośnie posiadanych predyspozycji genetycznych, tylko zrobić odpowiednie badania i skonsultować wynik z lekarzem. On wdroży odpowiednią profilaktykę. Strach nic nie pomoże lecz pogorszy sytuację.

MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE

Diagnostyka molekularna nosicielstwa mutacji predysponujących do rozwoju nowotworów stanowi czułe i efektywne narzędzie przedobjawowego rozpoznania osób ze zwiększoną predyspozycją do ich wystąpienia. Wykonanie badań genetycznych posiada istotne znaczenie, bowiem umożliwia wczesną diagnozę i wdrożenie odpowiedniej profilaktyki. Identyfikacja mutacji markerowej dla rodziny z pozytywnym rozpoznaniem w kierunku rodzinnej formy raka umożliwia wykluczenie ok. połowy członków rodziny z grypy wysokiego ryzyka, a wszelkie działania profilaktyczne ograniczyć do osób obciążonych.

Identyfikacja mutacji u osób chorych umożliwia łatwiejsze podjęcie decyzji o radykalności stosowanych zabiegów chirurgicznych oraz o wprowadzeniu odpowiedniego postępowania terapeutycznego. Ze względu na wysoką heterogenność mutacji, rutynowo stosowana diagnostyka molekularna obejmująca wyłącznie kilka mutacji pojedynczego genu wiąże się często z długim i żmudny poszukiwaniem czynnika sprawczego nowotworu. Przedłuża to znacznie czas identyfikacji zmiany odpowiadającej za rozwój choroby nawet o kilka miesięcy, co wiąże się z wysoką czaso- i kosztochłonnością analiz.

MOŻLIWOŚCI TERAPEUTYCZNE

Skrupulatna analiza bioinformatyczna wyłoni zmiany nukleotydowe odpowiedzialne za rozwój nowotworu, co ułatwi rozwój terapii celowanej i spersonalizowanej medycyny. Jest to całkowicie nowe podejście zrywające z dotychczasową praktyką leczenia wszystkich pacjentów z danym schorzeniem tą samą metodą lub lekiem i wystandaryzowaną dawką. Pozwala to na uniknięcie niepotrzebnych kosztów leczenia oraz eliminację zagrożenia związanego z wyborem niewłaściwej lub nieskutecznej terapii.

Jako jedyne laboratorium oferujemy testy obejmujące skrining 70 genów zaangażowanych w nowotworzenie u kobiet, co umożliwia szybką, wydajną, relatywnie tanią, a co najważniejsze wiarygodną identyfikację mutacji genetycznych mogących mieć wpływ na rozwój wielu różnych nowotworów.
Panel obejmuje identyfikację mutacji/polimorfizmów genów (zaangażowanych w nowotworzenie) w kierunku indywidualnych predyspozycji do rozwoju nowotworów:

Choroba - liczba genów
rak piersi - 28
rak jelita grubego - 24
rak płuc - 13
rak jajnika - 5

Zalety wykorzystania NGS w onkologii:

- Diagnostyka mutacji genetycznych umożliwia wdrożenie wczesnej i efektywnej profilaktyki oraz odpowiedniego postępowania terapeutycznego (terapia celowana),

- Identyfikacja nosicieli mutacji umożliwia wyodrębnienie pacjentów z grupy wysokiego ryzyka,

- Zastosowanie NGS umożliwia wykonanie większej ilości próbek, w krótszym czasie i po niższych kosztach – każdy pacjent przebadany na 70 genów w jednej procedurze diagnostycznej

- Pełna analiza i interpretacja stwierdzonych zmian w oparciu o aktualne kliniczne bazy danych

Jak rozpocząć badanie "Dla Niej"?

Wystarczy pobrać materiał: wymaz z jamy ustnej lub krew pełną i wysłać do laboratorium Medgenetix. Po otrzymaniu wyniku zalecamy konsultację z lekarzem specjalistą w dziedzinie onkologii i genetyki, który wdroży odpowiednią profilaktykę.


Materiał do badań:
wymaz , krew pełna EDTA
Temp. transportu materiału: temp. Otoczenia
Metodyka badań: NGS
Czas realizacji badania: 31 dni

ZAMÓW TEST

© Medgenetix 2013. All rights reserved.

Top Desktop version