medgenetix

Switch to desktop Register Login

BRCA1 + Selen (SEP15, GPX1, GPX4)

Jak wynika z przeprowadzonych przez onkologów badań, konsekwencją stosowania środków antykoncepcyjnych i niskiej zawartości selenu w organizmie kobiety, jest ryzyko zachorowania na raka piersi. Badania wykazały również, że selen działa jak przeciwutleniacz i ma ogromny wpływ na redukcję ryzyka zachorowania na nowotwory. Doskonałą profilaktyką jest prowadzony w laboratorium Medgenetix, połączony test BRCA i mutacji związanych z selenem.

Selen to niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu pierwiastek śladowy, interesujący ze względu na potencjalną rolę w kształtowaniu zachorwań na raka.

Badania wskazują na zależność między poziomem selenu we krwi a ryzykiem zachorowania na raka. Dowiedziono, że kobiety chorujące na raka piersi mają niższy poziom selenu we krwi niż kobiety zdrowe.

Selen jest uznanym czynnikiem zapobiegającym prosesom podziału i wzrostu komórek nowotworowych. Niezwykle istotne jest utrzymanie prawidłowego stężenia tego pierwiastka we krwi, bowiem zarówno niedobór selenu jak i jego nadmiar powodują szereg objawów ubocznych. Jak wskazują badania, Polacy należą do populacji o niskim poziomie selenu we krwi.

Niedobór selenu stwierdza się, gdy jego poziom w osoczu jest równy lub spada poniżej 85 µg/l.
Skutki niedoboru selenu:
– większe prawdopodobieństwo występowania zmian nowotworowych
– choroba Keshan (zwyrodnienie mięśnia sercowego)
– z choroba Kashin –Beck (zmiany kostno-stawowe)
– objawy depresji
– niepokój
– dezorientacja
– wrogie nastawienie do otoczenia
Ponadto niskie stężenie selenu odnotowano u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, mukowiscydozę i niewydolność nerek.

Powodów niskiego poziomu selenu we krwi może być wiele:
– niska podaż selenu w diecie
– długotrwałe przyjmowanie hormonalnych leków antykoncepcyjnych
– mutacje w genach związanych z metabolizmem selenu

Równie niebezpieczny może być nadmiar selenu prowadzący do choroby alkalicznej (zasadowicy). Przyczyną nadmiaru najczęściej jest wysokie stężenie selenu w diecie.
Objawy nadmiaru selenu:
– nudności
– zmęczenie
– podrażnienie dróg oddechowych
– zawroty głowy
– metaliczny posmak w ustach
– utrata włosów

Medgenetix oferuje innowacyjny na rynku test polegający na oznaczeniu mutacji w genie BRCA1 oraz genach związanych z metabolizmem selenu  (SEP15, GPX1, GPX4).

Test obejmuje analizę wybranych mutacji:  1125G>A (SEP15); P200L (GPX1);  L113S (GPX4) o potwierdzonym naukowo znaczeniu dla poziomu selenu we krwi i zwiększonej podatności na rozwój nowotworów, w tym raka piersi i jajnika. Ponadto analizowana jest sekwencja genu BRCA1 pod kątem mutacji: C61G;  C64R;  5382insC;  4153delA;  3819del5.

Zalety testu:
– innowacyjny na rynku test opracowany na podstawie najnowszych doniesień naukowych
– stanowi doskonałą profilaktykę w walce z rakiem piersi!

Badane mutacje: 1125G>A, P200L, L113S, C61G, C64R, 5382insC, 4153delA, 3819del5
Materiał do badań: krew pełna (EDTA), wymaz z policzka
Temp. transportu materiału: temp. otoczenia
Metodyka badań: PCR
Czas realizacji badania: do 20 dni roboczych*

*termin wykonania liczy się od dnia dostarczenia materiału do laboratorium

ZAMÓW TEST

© Medgenetix 2013. All rights reserved.

Top Desktop version