medgenetix

Switch to desktop Register Login

Analiza mutacji genu KRAS

Analiza 12 i 13 kodonu sekwencji genu KRAS. Test pozwala na analizę mutacji w kodonach 12 i 13 genu KRAS (miejsca najczęstszych mutacji). Gen KRAS koduje białko, które jest jednym z najczęściej aktywowanych onkogenów w rakach trzustki, tarczycy, jelita grubego, płuca oraz białaczkach szpikowych u ludzi.

Około 90% mutacji w tym genie występuje w kodonach 12 i 13. Określenie statusu genu KRAS w tkance guza nowotworowego jest konieczne przed przystąpieniem do terapii ukierunkowanej na zahamowanie (inhibicję) receptora EGFR. Forma genu może decydować o powodzeniu terapii celowanej w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego (panitumumabem, cetuximabem itd.), opartej na hamowaniu namnażania komórek poprzez inhibitory EGFR, ponieważ w przypadku występowania mutacji KRAS dowiedziono jej nieskuteczność. Występowanie zmutowanego genu KRAS stwierdza się w guzach ok. 45 proc. chorych na raka jelita grubego. Wykrycie mutacji umożliwia oszczędzenie pacjentowi skutków ubocznych nieskutecznej terapii.

Kto powinien wykonać test:
- osoba z podejrzeniem nowotworu, lub mająca krewnych ze zdiagnozowanym nowotworem,
- chory na raka przed przystąpieniem do kierunkowej onkoterapii. 

Badane mutacje: Kodon 12-13
Materiał do badań:
tkanka nowotworowa
Temp. transportu materiału: temp. otoczenia
Metodyka badań: PCR/Sekwencjonowanie
Czas realizacji badania: do 14 dni roboczych

 

ZAMÓW TEST

© Medgenetix 2013. All rights reserved.

Top Desktop version